top of page

About

koroglucicekcilik.com

ÇİÇEKÇİLİK - FİDANCILIK ÜRETİM VE PEYZAJ

20.yy'da gelişen teknoloji ile birlikte geniş iskan alanları, hava,kara ve denizyolları, tarım ve endüstri alanları plansız olarak gelişmiş ve tabii kaynaklar bilinçsiz bir şekilde sömürülmüştür. Bu süratli gelişme aşırı çevre, hava ve su kirlenmesine, bitki ve fauna gibi doğal kıymetlerin imhasına sebep olmuştur.Bu olumsuzluklar karşısında peysaj sektörü , bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gelişmiş ve gelişmeye devam etmektedir.

 Bu gelişmelere ayak uydurmak ve yozlaştıran çevreye karşı 1998 yılında üretici olarak yeni bir soluk almak gayesiyle yola çıkan ve 2007 yılında kurulan KÖROĞLU ÇİÇEKÇİLİK FİDANCILIK ÜRETİM VE PEYSAJ, bu alanda hızla ve istikrarlı şekilde gelişmesiyle birlikte artan talebi karşılamak üstün kalitede ve kaliteyi artırarak görsel güzelliğiyle birlikte bitkilerini 50 dönümü bulan kendi fidanlıklarında repikaj ve saksılı üretime devam edip bu anlamda öncelik olarak müşteri memnuniyetini ön planda tutmayı kendine görev edinmiştir. KÖROĞLU ÇİÇEKÇİLİK FİDANCILIK ÜRETİM VE PEYSAJ, peysaj alanlarının hazırlanmasında mevcut prensip ve kaideleri tam ve doğru uygulamak, her yaptığı işin daha sonraki işler için referans olacağının bilincinde ve kaliteden taviz vermeyerek çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir.

 Çoraklaşan bu dünyada yeşil bir pencere açmak ve daha yaşanabilir bir dünya oluşturmak için hep birlikte çalışmak umuduyla...

                                                                                                                           KEMAL SARAÇOĞLU

bottom of page